ที่อยู่ติดต่อ

กรุณาทำการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมและทดลองสินค้า

เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ 11:00-20:00 (หยุดทุกวันอาทิตย์)

Waterproof Workshop operated by appointment only, please contact us to schedule your visit

Opening hour: Monday - Saturday 11:00-20:00 (closed Sunday)