การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ Defense Segment เป็นผลจากความเข้าใจในความต้องการพิเศษและความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสร้างชุดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเฉพาะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านคุณภาพ Waterproof มีความก้าวหน้าในตลาดสำหรับผลิตภัณท์สำหรับบุคลากรทางการทหาร กู้ภัย และตำรวจ เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่เราทำในอดีตสำหรับชุมชนนักดำน้ำ เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างการยอมรับด้านคุณภาพและการออกแบบไว้ในส่วนนี้ของอุตสาหกรรม